Роботу клубу розмовного їдиш “Бобе майсес” (Бабусини казки”) розпочато